Cikkek


 

Önkormányzati hírek

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Az augusztusi hírlevélben foglaltakat szeretném kiegészíteni, a befejezett munkálatainkról örömmel tájékoztatni Önöket.

 

Az Illés-napi búcsú és falunapunkönzetlen támogatóinak szeretnék ismét köszönetet mondani a faluújságunk hasábjain is, nagyra értékelve, méltányolva segítségüket, amellyel számottevően hozzájárultak sikeres rendezvényünkhöz:

 

Balaton Drink Kft., Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Böhönye Község Önkormányzata, Böhönye Községi Sportegyesület, Böhönyéért-Somogyért Egyesület, Böhönyei Gézengúz Óvoda, Böhönyei Gézengúz Óvoda Konyhája, Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesület, Böhönyei Szabadság Mezőgazdasági Zrt, Claessens Peter, Csikós Zsuzsanna, dr. Cifra Árpád, Csillagösvény – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület, Európa Pék Kft., Ferrokov Kft., FZT Bt. (Fekete Sándor), Halm Elektrotechnika Bt., Havik Kft. (Hajdu Zoltán), Horváth László, Joe-Shop Kft., Kommunális csoport, Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Lagroland Kft., Leopold Judit, Marcali Coop Zrt., Máté József Imre, Máté Róbert, Molnár Ágnes, Molnár János, Önkormányzati Tűzoltóság, Pannon-Gáz 99 Kft., Papp Sándor, Pesti Attila, Pintér Sándorné, Pitypang Lakásotthon, Polgárőr Egyesület, Pósai Horgászegyesület, Rádics Ferenc, Rendőrség, Somogy Takarék Szövetkezet, Stropek László, Szabó Zsolt, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Tóth Attila, Tóth Zoltán, Vezdén Pál, Zso-Va Kft. (Kulcsár Zsolt).

 

Beadtuk pályázatunkat a Hivatal energetikai felújítására,amelynek megnyerése esetén az épület hőszigetelése, fűtésrendszere korszerűsödik, külső homlokzata megújul.

Mobilitási pályázatunkis beadódott, ahol egy autómentes napot hirdetünk meg szeptember 16-22-ig fiataloknak, időseknek egyaránt, kerékpártúrával egybekötve.

A Sport- és szabadidőparkraszintén pályáztunk, a községi sportpályán kerülnének elhelyezésre a szabadtéri sporteszközök. A sportöltözőbe a gáz bevezetésea napokban fejeződött be.

Bővítettük a klimatizált helyiségekszámát az orvosi rendelőkkel, várókkal. Sikerült egy jó állapotú Citroen Jumper kisteherautótvásárolnunk, amely áruszállításban a lakosság rendelkezésére is áll.

A megtermelt zöldségeket továbbra is kedvezményes áron kínáljuk Önöknek megvételre a kommunális csoportban és a piacon, hétköznapokon, 7- 14 óráig.

Hibabejelentésüket,a település üzemeltetésével kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket a 30/701-8951 számon tehetik meg továbbra is, a 85/522-008 mellett.

A buszváró épületét rendbe tettük, az üzlethelyiségét kiadásra hirdetjük meg, várjuk az érdeklődőket. A járda rendbetétele, térkövezése befejeződött, amely kiegészült a Könyvtár előtti résszel is.

Szeretnénk újabb utcák járdaépítésével, térkövezésével folytatni. A Bem utcamart aszfaltozásaszeptember elején szintén megtörtént.

A 2. világháborús emlékműkörnyezetét is megszépítjük, térkőburkolattal látjuk el, ezt követi a központi park „útja”.

Büszkeségpontpályázaton is szeretnénk indulni, az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére.

Idén is beadjuk a BM-tűzifaigénylésünket, az arra jogosultak számára megteremtve a lehetőséget a téli tűzifa kiegészítésére.

Emellett biztosítunk még tüzelőta rászoruló családoknak a tél beállta előtt, segítve megélhetésüket.

A Hivatalinformatikai korszerűsítését szintén pályázati forrásból szeretnénk megoldani.

A tanévkezdéstÖnkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan, természetbeni támogatás formájában segítette, kiterjesztve a kört, az óvodás korú gyermekektől a felsőoktatásban tanulókig bezáróan.

A „Virágos gondozott porta”címet a civil szervezetek bevonásával idén is megkaphatták mindazok, akiknek szép, gondozott az udvaruk, házuk. Köszönet érte, hogy munkájukkal településünk összképét is szebbé tették.

 

Új táblát kaptak:

 

Németh Józsefné, Nagy László, Zalai Zoltánné, Vörös László, Reitberger Wilfried, Kiss Tiborné, Takács István, Vida Tibor, Balogh László, Kertész Istvánné, Pánovics László, Dr. Savanyó József, Szente Ferenc, Bakai Lajosné, Dr. Hajdu Enikő, Kiss László, Szente Lajos, Fekete Imréné, Merkei Sándorné, Bódis István, Klauz István, Vas József, Magyar Ferencné, Horváth László, Horváth Zoltán, Riba László, Dr. Cifra Árpád, Kiss Lajos, Demes Ferencné, Peresztegi Béla, Takács József, Juhász Márta.

 

Emléklapot kaptak (meglévő tábla mellé):

 

Göncz Gábor, Bencze Andor, Buruian Béla, Vörösné Pécsek Zsuzsanna, Pintér József, Garai Ferenc, Wolf Peter, Kulcsár Ferenc, Farkas Imre, Negyedes Lászlóné, Lábas Etelka, Klauz Jánosné, Nagy Tamás, Kiss József, Nagy Piroska, Horváth Ferenc, Rádics Zsolt, Káplár Ferenc, Bősze Józsefné, Király Tibor, Hosszú László, Bóka Lajos, Szabó Jánosné.

 

Augusztus 20-án, állami ünnepünkön, már második alkalommal átadtuk a „BöhönyeDíszpolgára” és a „Böhönyéért” elismeréseket.

 

A kitüntető címeket képviselőtestületünk megbecsülése és tisztelete jeléül 2016-ban a következőknek ítélte oda:

 

Böhönye Posztumusz Díszpolgára: Vörös József esperes-plébános,

Böhönyéért elismerés: Böhönye Községi Sportegyesület

Böhönyéért elismerés: Halm Elektrotechnika Bt.

Böhönyéért elismerés: Gönczöl György zenepedagógus, karnagy

 

Életművükhöz, munkásságukhoz, hitelességükhöz gratulálunk.

 

Szeptember hónaptól kezdődően a Művelődési Házbankéthetente kézműves foglalkozásokat tartunk a kötés, horgolás, varrásiránt érdeklődőknek. A klubot Nagyné Kollár Irma vezeti. Indult: 2016.09.07 (szerdán) 17 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Pályázati segítséggel „számítógépes” ingyenes tanfolyamotszervezünk a Községi Könyvtár és Művelődési Házban.

A hallgatók a tabletet, amin tanulnak, ajándékba kapják a képzés végén.

 

2016.09.21-én 17.00-kor Fórumot tart Móring József Attila képviselő úr, a betelepítési kvóta elleni népszavazásról, térségünk aktuális kérdéseiről, a közügyeink iránt érdeklődő lakosokat tisztelettel várjuk.

 

2016.10.02-án, vasárnap, a népszavazáson való részvételre kérünk mindenkit.

 

Az Idősek Világnapjáhozkapcsolódó rendezvényeinken megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül hívjuk és várjuk nyugdíjasainkat és a szépkorúakat.

Időpontok: 2016.10. 07.(péntek), 16 óra, ill. a szépkorúaknak 2016.10.10.(hétfő) 16 óra.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

 

Böhönye, 2016. 09.12.

Tisztelettel: Zsoldos Márta Piroska

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com