Böhönye Község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése

Kedvezményezett neve:
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: Böhönye Község Önkormányzata

Projekt címe:
Böhönye Község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése

Szerződött támogatás összeg: 429 769 268 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 95 %

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00014

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.14.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Böhönye település.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Jelen projekt a Böhönye központú szennyvízelvezetési agglomeráció (Somogy megye, Marcali járás) szennyvízgyűjtésének és tisztításnak megoldására jött létre.

A település jelenleg rendelkezik kiépített közműves szennyvízelvezetéssel és mechanikai, illetve biológiai szennyvíztisztító művel.

A tisztítótelepet érintően a Hatóság 1137-1/2009. számon szennyezés csökkentési ütemterv elkészítésre szólította fel Böhönye Község Önkormányzatát, amely ütemtervet a település elkészítette, azt a Hatóság elfogadta.

A jelenleg hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló többszörösen módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint Böhönye Község 2 392 LE terhelésű, fejlesztéssel érintett területként jellemezhető 2015. december 31. kiépítési határidővel. A projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerinti besorolástól:
A projekt célja Böhönye Község belterületén a szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer bővítése, illetve a szennyvizek tisztítása kapcsán a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése.

A projektet Böhönye Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2018.11.14-ig. A projekt támogatási összege: 429 769 268 Ft.

Partnerek

Kedvezményezett:
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 1/239 04 20
www.nfp.hu

Tervező:
Kristály Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(8600 Siófok, Fő u. 15-17.)

Kivitelező:
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
(8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

Konzorciumi partner:
Böhönyei Község Önkormányzati Hivatal
8719 Böhönye, Fő u. 26.
Telefon: 85 / 522-004
Email: bohonye@somogy.hu http://bohonye.hu

Mérnök:
FŐBER Zrt.
138 Budapest, Váci út 140.
T: +36 1 341 5500
www.fober.hu

Kapcsolat

Kontakt: Zsoldos Márta Piroska, polgármester
Telefon: 85/522-004, 30/640-6377
Email: bohonyepolgarmester@gmail.com, bohonye@somogy.hu
Facebook: facebook.com/bohonyeihirmondo